REGULAMIN ZAJĘĆ MUZYCZNYCH

Podstawowe informacje.

REGULAMIN

 1. Zapisy na zajęcia odbywają się przez cały czas. Liczba miejsc jest ograniczona. Informacje na temat wolnych terminów, można uzyskać korzystając z sekcji kontakt.
 2. Zajęcia online odbywają się przez komunikator Skype lub ZOOM.
 3. Zajęcia stacjonarne odbywają się w Warszawie w obrębie dzielnicy Wawer.
 4. Zajęcia odbywają się po ich wcześniejszym ustaleniu - jeśli uczeń nie zgłosi się na zajęcia, lekcja przepada.
 5. W przypadku wcześniejszego poinformowania o planowanej nieobecności (co najmniej 24h wcześniej) istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie.
 6. Zajęcia prowadzone są dla dorosłych oraz uczniów od 13 r.ż
 7. Czas trwania jednego spotkania to 45 lub 60 minut (ustalane przed podjęciem nauki).

Płatność.

 1. Płatność przed zajęciami dokonywana jest po wystawieniu faktury pro forma, która jest dostarczana drogą mailową.
 2. Płatność za cały pakiet zajęć muzycznych dokonywana jest z góry, przed zajęciami.
 3. Pierwszej opłaty za spotkanie dokonuje się przed zajęciami.
 4. Opłaty za utwory muzyczne dokonywane są z góry. Istnieje możliwość podzielenia opłaty na pół (przed i na koniec wykonanego zlecenia).

Plan zajęć na rok i nieobecności.

 1. Zajęcia odbywają się przez cały rok.
 2. Lekcje opuszczone przez ucznia przepadają. Wyjątkiem jest gdy uczeń dzień wcześniej zgłosi swoją nieobecność. Wówczas zaistnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie.
 3. Informacje o nieobecności ucznia należy przekazać SMS-em lub mailowo.
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela, nauczyciel również jest zobowiązany do powiadomienia ucznia dzień wcześniej o swojej nieobecności. Wówczas możliwe jest odrobienie zajęć w innym terminie lub zwrot pieniędzy za lekcje. W przypadku niezgłoszenia nieobecności ze strony nauczyciela, następuje zwrot pieniędzy za lekcje, chyba że uczeń postanowi inaczej.
Scroll to top
Verified by MonsterInsights